Møllehøj

Følgende tekst er skrevet på baggrund af en historisk motionstur den 13. maj 2012, hvor Jakob Bonde, der er arkæolog ved Odense Bys Museer, fortalte om gravhøjen. Efterfølgende er teksten gennemgået sammen med Jakob Bonde for at sikre teksten mod fejl.

Møllehøj
Billedet er taget den 17. april 2012

Møllehøj, der er placeret tæt på Ringstedgård og lige uden for Mølleskoven, er en af Fyns største gravhøje, med en højde på ca. 9 meter. Gravhøje som Møllehøj der står i landskabet er pr. definition fredet, hvilket betyder at der ikke må foretages udgravninger. Det menes at højen er fra omkring 1500-1100 f.v.t. (ældre bronzealder).

Magt
Sådan en gravhøj laves ikke uden grund. Som i så mange andre tilfælde handler det om magt, og Møllehøj har, for den familie der byggede den, været et magtsymbol. Området omkring højen har sandsynligvis også været et magtcentrum. For mange år siden blev der nemlig fundet en guldring i en nærliggende gravhøj, som nu er mark. En sådan guldring er en sjældenhed på Fyn, og vidner derfor om at der i området har boet personer af betydning og med magt.

Kontakter til Mellemeuropa
Bronze er en legering af kobber og tin, som er grundstoffer der ikke findes i Danmark. Det vidner om at man i området har haft kontakter ud i verden, for at hente disse grundstoffer hjem. I Mellemeuropa havde man systematiseret produktionen af bronze, og her nordpå købte eller byttede man sig så til bronze. Der har altså været handelsforbindelser på trods af store afstande.

Konstruktion og anvendelse
Oprindeligt er højen bygget af græstørv, som man har hentet rundt omkring i området og derefter stablet. For at samle græstørv nok, har man lagt flere hektar landbrugsjord øde. Det har været en stor investering at lave sådan en gravhøj. Om højen fra starten har haft den nuværende størrelse kan ikke siges, men ofte er gravhøje lavet i etaper. Dvs. at der ofte er foretaget flere begravelser i samme høj, hvor man hver gang har bygget ovenpå. Generelt kan det siges om høje, der er konstrueret på samme måde som Møllehøj, at der under de rette forhold er nogle kemiske processer som går i gang efter græstørvet er blevet lagt, og der dannes en slags kappe, der er uigennemtrængelig for ilt omkring det inderste af højen. Det betyder at indholdet ofte er meget velbevaret. Om der er ligeså gode chancer for at finde velbevarede knogler eller genstande i Møllehøj, kan ikke siges (jf. fredningen). Kort efter færdiggørelsen af højen har formen været anderledes end i dag, hvor der er lavet trappetrin og hvor højen er slidt, idet mange har gået på den. I starten var den kuppelformet., og der har sandsynligvis også været randsten rundt om foden af højen.

Lokalhistorie for Årslev & Sdr. Nærå sogne 2008-2015