top of page

MOSEGAARD

Gl. Byvej 2. Liss Mathiasen fortalte kort om livet på Mosegaard inden hun flyttede fra gården i begyndelsen af 2014. Hendes beskrivelse af livet på gården kan læses nedenfor. Se også slideshowet i bunden af siden.

Ivar Mathiasens slægtsgård

Liss kom til gården i slutningen af 1963, hvor hun sammen med sin mand Ivar Mathiasen overtog gården efter hans farbror. Mosegaard var Ivar Mathiasens slægtsgård. For enden af stuehuset kunne man se initialer, som Liss mener stammer fra dem i Ivars slægt, der opførte stuehuset.

Dyr

Dyrelivet på gården bestod af ca. 20 malkekøer, et par kvier, 6 grisesøer og høns til eget forbrug. Køerne, som Liss og Ivar havde frem til slutningen af 1990’erne blev allerede ved Liss’ ankomst til gården malket med maskine. Heste var der ikke i Liss’ tid på gården. Man gjorde i stedet brug af traktorer. Der var dog en hestestald.

Det daglige arbejde

Livet på gården har været fuldtidsbeskæftigelse. Udover at passe dyrene, skulle man i roerne, kalke gården samt passe have og urtehave m.m. I begyndelsen af Liss’ tid på gården havde hun og Ivar også en fodermester, der havde sit eget karlekammer. Fodermesterens tid på gården varede ikke evigt, og da de efterfølgende stod uden fodermester, overtog Liss og Iver fodermesterens arbejde.

Hjælp fra Lenshøj

Liss’ svigerfar, som boede på gården Lenshøj, hjalp til på gården. Bl.a. med høstarbejde og malkning af køerne. Svigerfaren forpagtede (udlejede) jorden fra Lenshøj ud til Liss og Ivar. På et tidspunkt overtog Liss og Iver jorden.

Skytteforeningen

Der var tradition for at være med i skytteforeningen. Ivar Mathiasen var indtil sin død i 2005 en af drivkræfterne bag skytteforeningen og en engageret jæger.

Revet ned

Efter Liss flyttede fra gården i marts 2014, er den blevet jævnet med jorden af den nye ejer. Der er efterfølgende opført et nyt hus på grunden.

Oprettet 28. juli 2018

Opdateret 5. august 2018

Luftfoto 1939.jpg

Luftfoto af gården fra 1939. Gl. Byvej til venstre i billedet.

Indkørsel til Mosegaard fra Gl. Byvej. 12. februar 2014.

bottom of page