top of page

NÆRÅGÅRD

Nærågårdsvej 1

Nærågård har ligesom Ringstedgård ikke altid ligget på sin nuværende placering. Nærågård har nemlig tidligere ligget der hvor valgmenighedskirkens præstehave ligger den dag i dag. Den første mand på denne gamle gård hed Jens Pedersen, som blev efterfulgt af Rasmus Rasmussen og hans kone, som fik mindst syv børn. I denne søskendeflok blev tre af dem aldrig gift, og havde gården sammen. Det var disse tre søskende der flyttede gården til sin nuværende placering på Nærågårdsvej i midten af 1800-tallet.

Efter de tre søskendes død, overtog en niece, Ane Madsen, som i mange år forud havde været på Nærågård. Ane og hendes mand, Peder Larsen, byggede Bakkehuset da hun blev svagelig i starten af 1900-tallet.

Gården blev solgt til Niels Chr. Sørensen og hans kone Ane. Det er formentlig under deres ejerskab at der blev bygget svinestald og fodermesterhus.

I 1930'erne blev gården solgt til Chr. Tornbjerg Pedersen og hans kone Astrid, som fik to sønner og en datter. En af sønnerne, Niels Tornbjerg Pedersen overtog gården i 1960'erne.

Da Ibjergvej i begyndelsen af 1970'erne skulle udvides fra Espegyden og Nærågårdsvej mod Årslev, blev gårdens jord gennemskåret af den nye vej, hvorved 20 tønder land ned mod byen blev solgt fra til bebyggelse.

Billedet er fra 1953.

bottom of page