top of page

ASTRONOMISK OBSERVATORIUM

Stationvej 21 - bag Stationsvej 19

Det er for længst revet ned, men for så vidt ligger det der stadig, idet murstenene blev renset af og brugt ved opførelsen af den nuværende ejendom, Stationsvej 21.

Gavlen foran tårnet ligger der stadig og sidder på den tidligere købmandsgård, Stationsvej 19.

Tårnet blev opført i baghaven til Stationsvej 23 af Lars Christian Jørgensen, cykelsmed m.m. Han og hans kone blev kaldt Nikkerfar og Nikkermor. I 1916 opgives hans årsindtægt til 1.282 kr. Ikke overdådigt, men til gengæld opgives hans formue til 18.500 kr. Altså næsten 15 årsindtægter. I statsskat betalte han det år 26,40 kr. og i kommuneskat 20,35 kr. Også dengang våndede man sig under skattetrykket!

Nikkerfar havde selv konstrueret kikkerten, der var anbragt i en kuppel på tårnet. Den hvilede på kuglelejer af træ og kunne drejes af et urværk. Hans observationer var meget præcise og han tog gerne imod gæster mod en entré af 1 kr. enten det var én eller flere, der kom.

Efter Nikkerfars død i 1928 solgte Nikkermor kikkerten, der i mange år befandt sig i udsigtstårnet i Svanninge Bakker. Siden er den kommet til England.

Han og hans kone fik ingen børn. De blandede sig tilsyneladende ikke med omgivelserne, der betragtede dem som originaler. og i hvert fald efter Nikkerfars død blev det en yndet sport blandt kvarterets unger at drille Nikkemor, bl.a. ved at kaste jord på hendes vinduer. Så kom hun ud og prøvede forgæves at løbe dem op.

Ovenstående tekst er skrevet af arkivleder Jan Finken

B.nr. 578 Observatorium ca. 1920 - Kopi.

Et af de få billeder der findes af tårnet (1920). Til venstre ses gavlen på den tidligere købmandsgård, Stationsvej 19. Klik på billedet for en større udgave.

bottom of page