top of page

RINGSTEDGÅRD

Ringstedgårdsvej 2

Ringstedgård og Torpegård blev før i tiden regnet for sognets hovedgårde. 1975 er begge gårde landbrugsgårde (proprietærgårde).

Ringstedgård har haft sin nuværende placeret siden 1861. Før den tid lå gården på den modsatte side af markvejen, hen mod jernbanen (grundlagt i 1876).

Ringstedgård ophørte med at være hovedgård omkring 1650, da gården blev købt af Helvig Skinkel og Iver Wind og jorden blev lagt under Torpegård (Markbog 1682). Senere ejer en datter, fru Anna Wind og A. von Kuhlau Boltingegård, gården.

Ringstedgård opstod i første halvdel af 1800-tallet som stor landbrugsgård. Dengang købte gårdejer Niels Hansen Ore gården til sine sønner Lars og Hans Nielsen. Lars Nielsen giftede sig kort tid efter bort til Pederstrup. Hans Nielsen blev gift med Maren fra Aarslev. Han byggede ladelænger til gården. Hans Nielsen døde tidligt fra kone og fire døtre. Enken giftede sig senere med sin fætter Rasmus Jacobsen. Stuehuset ombyggedes i 1870.

 

Jord blev solgt fra til Lars Nielsen Pederstrup, da jernbanen i 1876 skar få tønder land fra gården mod Pederstrup. De folk havde en datter og fire sønner. Den yngste, Nielsen Jacobsen, gift med Kristine fra Ore, overtog gården efter faderens død i 1888. De havde to sønner og tre døtre. En af sønnerne, Vilhelm Jacobsen, gift med Ingrid fra matr. nr. 8, overtog gården i 1942. De har to sønner; Niels-Henning og Peder. Peder Jacobsen, gift med Margit fra Viby sogn i Aarhus, overtog gården i 1969.

Den ovenstående tekst er oprindeligt skrevet i 1927 af R.H. (matr.nr. 15a). I 1975 er den afskrevet og suppleret af M.A. (matr.nr. 15). I maj 2012 er den indskrevet digitalt til brug her på hjemmesiden og suppleret af M.S.S.

Billedet er fra 1939.

bottom of page