top of page

STATIONEN

I begyndelsen med portør og billetsalg. Sidenhen som trinbræt.

Jernbanen blev indviet den 12. juli 1876 af Sydfyenske Jernbaner.


Statsbanerne (DSB) overtog strækningen i 1949.

I 1996 ophørte det betjente billetsalg og stationen overgik til at være trinbræt.

Strækningen mellem Odense og Svendborg er 46,8 km.

Links til andre hjemmesider om samme emne:

  • En liste over stationsbestyrere på Årslev Station kan ses ved at klikke her.

  • Svendborgbanen anno 1876 kan ses her. Dengang stoppede toget steder hvor det ikke stopper i dag. En togplan fra 1953-54 kan også findes på siden

Årslev station 26. maj 2012.

bottom of page