top of page

KØBMANDSGÅRDEN

Stationsvej 19

Af Jan Finken

Ejendommen blev opført samtidig med anlæggelsen af Svendborgbanen og blev første gang brandforsikret den 4. april 1876 af ”Detaillist” Hans Jeppesen, og må da have været indflytningsklar og betegnes som ”Gjæstgiveri”. Den høje magasinbygning til venstre kom først til i foråret 1884. Nærmeste nabosted var stationsbygningen, og købmandsgården er således den første bygning i stationsbyen Årslev efter stationen.

Allerede 4. april 1878 forsikrer en ny ejer, ”Kjøbmand og Gjæstgiver” Chr.Petersen, ejendommen, nu udvidet med sydfløjen, nærmest stationen.

Han sætter den til salg allerede året efter. Handelen går hurtigt og efter at have reflekteret telegrafisk sidst i september får ”Kjøbmand” Georg Julius Mathiesen skøde på ejendommen allerede d.13.december 1879. Den kommer først i åben handel igen i 1991.

Foruden butik og gæsteværelser var der fra starten også en skænkestue. Hvis man ville handle gik man ind ad gangdøren og til venstre, hvis man ville beskænkes gik man til højre. Skænkestuen var beklædt med mandshøje træpaneler langs alle vægge, og de er delvist bevarede.

Købmand Mathiesen var ungkarl da han slog sig ned i Årslev, men det varede ikke længe. De nærmeste naboer – og socialt set vist noget nær den eneste acceptable omgang i miles omkreds – var stationsforstander Thiesens overfor. Købmanden og stationsforstanderfruens yngre søster, der tjente hos dem, giftede sig. Hun var indremissionsk og mente ikke at udskænkning af spiritus kunne forenes med hendes tro, så skænkestuen blev snart lukket.

Købmandsgården var et større foretagende. Foruden handel med stort set alt var købmanden også opkøber af landbrugsprodukter til videresalg. Der hørte 5 tdr. land landbrugsjord til. Bortset fra hjørneejendommen Overvejen 30 var arealet langs Stationsvej og Overvejen til Parkvænget del af tilliggendet.

Driften krævede tjenestefolk. Manden med hesten er vel nok den karl, der af købmanden fik kost og logi. Hans øvrige indkomst bestod i de drikkepenge han fik af de bønder fra omegnen, der opstaldede deres heste og vogne her, når de skulle med toget. Eller handle. Eller beskænkes. Som det ses er den bevarede butik ikke oprindelig. Fløjen var opført som vognport så man kunne læsse varer af i tørvejr.

Magasinbygningen og de fleste af de mange udbygninger forsvandt i 1986 kort efter at købmandsforretningen var lukket. De bevarede bygningsdele er altså den oprindelige købmandsgård med gæstgiveri med sydfløjen fra 1878 som eneste tilføjelse.

Opdateret den 27. juni 2013

Billedet er fra ca. 1910.

bottom of page