top of page

BIRKELUNDGAARD

Gl. Byvej 1

Gården blev opført af Frederik Rasmussen som ejede gården gennem en længere årrække indtil han solgte den til Mads Chr. Rasmussen (født 1868), som overtog den 1. april 1899. Stuehuset er opført i 1865*.

I 1914 bestod besætningen af 26 malkekøer, 24 ungkvæg og kalve, 2 tyre, 6 heste, 4 plage og føl samt 7 får.*

I 1915 havde Mads Chr. Rasmussen en formue på 24.000 kr. og en årsindtægt på 3.000 kr. I statsskat betalte han 69,90 kr. og 41,50 i kommuneskat om året.

Folketællingen fra 1916 viser at tyendet bestod af en staldkarl, en tjenestekarl, en tjenestedreng og to tjenestepiger.

 

Omkring 1926 blev gården solgt til Peter Poulsen og ca. 19 år senere, omkring 1945, blev gården bortforpagtet, dvs. lejet ud. Peter Poulsen beholdt gården indtil 1952, hvor hans datter og svigersøn, Inger og Per Lorentzen, overtog gården. De bor der stadig.

 

Gården har tidligere heddet Kaptainsgaarden/Kaptajnsgaarden

*) Kilde: Danske Gaarde, II. Samling, Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug, udarbejdet af J.C.B. la Cour, III. Bind: Svendborg, Odense og Maribo Amter, Dansk Landøkonomisk forlag, 1914


Oprettet 1. april 2015

Luftfoto af gården fra 1939.

bottom of page