top of page

BØGEHØJSKOLEN

Overvejen 54. Broskolen afd. Bøgehøjs historie begynder langt før de nuværende bygninger
på Overvejen 54 blev opført i løbet af 1960’erne.

Den første skole

Den første skole man har kendt til var fælles med Sdr. Højrup sogn frem til 1856, hvor Aarslev sogn fik sin egen skole, der var placeret der hvor det tidligere rådhus for gamle Årslev Kommune lå. Broskolen afd. Bøgehøj er en sammenlægning af Aarslev Skole og Sdr. Næraa Skole. 

Aarslev Skole

Skolen blev opført i 1856. Den bestod af stuehus med skolestue og to sidebygninger opført i bindingsværk med stråtag. Til skolen hørte fem tønder land jord. I venstre længe var hestestald, hønsehus, fodergang, bryggehus og rullestue. Her blev senere mødelokale for sogneråd og skolekommission samt bibliotek. 

I højre længe var brænde og tærskelo. Her blev senere garage og toiletter. Skolen havde en ældste og en yngste klasse med ca. 100 elever i 1897. 42 drenge og 14 piger i ældste klasse, 25 drenge og 35 piger i yngste klasse. Yngsteklassen blev dog udskrevet til ’pageskolen’, der blev oprettet i den lille sal i forsamlingshuset indtil forskolen blev bygget i året 1900.

I 1908 blev en del ellers udskrevet til den nyoprettede Årslev Friskole. I 1909 blev Årslev Skole udvidet med en forstue. I lærer Nyholms tid havde eleverne mange fridage. Både fordi børn dengang kunne gøre nytte af forskellig art, og fordi den almindelige befolkning i mange sagsanliggender havde brug for en mand, de kunne betro sig til, og som vidste bedre.

Oldenborreferie var almindeligt sidst i maj måned. Dyrene blev slået ned fra træerne med et ris, de blev samlet og afbrændt i kasser der var sat op rundt om i byen, blandt andet på Gl. Byvej ved Mads Bødker ved grøften på Overvejen. Børnene fik 2 øre for hvert par de samlede.

Hver onsdag i juni måned var onsdagsferie. Sommerferie var almindeligt i august måned, og i forbindelse med høsten, hvorfor den let kunne blive forlænget på grund af sen høst. I maj og juni måned var det lovligt at blive hjemme, når det drejede sig om roehakning. En nøddedag i oktober var også almindelig.

Da der ikke var nogen vikar for læreren, var der utallige årsager til hans fravær. En dag var lærer Nyholm i Ryslinge, en dag i Fangel, en dag til menighedsrådsmøde om præstevalg, en dag ledsage en sindssyg patient til Middelfart og i 1917 i retten i Nyborg, som vidne angående en arv på Aarslevgaarden. Lærer Nyholm skabte stor respekt om sin person, og ikke mindst i forhold til sine elever. Han forlangte at de mødte med nypudsede træsko i skolen. Det var et stort krav på den tid, hvor grusvejene var så ujævne. En elev kom da også galt af sted, men klarede situationen, ved at komme læreren i forkøbet. Det var Lars Nielsen fra Årslev Mark og han skrev:

”Henne midt i Aarslev by,
hvor en træsko hang til pryd,
jeg i en vandpyt trådte,
og det var det jeg ikke måtte.”

Som resultat af et stigende antal elever, blev der i 1951 indviet en ny bygning med tre klasselokaler. Antallet af elever forøgedes i årene frem, og det førte til opførelsen af Bøgehøjskolen, da der også kom flere elever til på Sdr. Næraa Skole.

Sdr. Næraa Skole
Skolen blev grundlagt i 1737, men nedbrændt 90 år efter, i 1827, hvorefter en ny blev opført. Denne blev dog nedrevet i 1896, men en ny blev bygget, der hvor Bøgehøjskolens bibliotek ligger i dag. I 1930 blev der bygget en gymnastiksal og 10 år efter, i 1940, blev der yderligere udvidet. Ligesom Aarslev Skole oplevede en større tilvækst, skete det samme for Sdr. Næraa Skole og i 1956 blev man enige om at lægge de to skoler sammen. Det blev til Bøgehøjskolen.

Bøgehøjskolen
Bøgehøjskolen blev opkaldt efter Bøgehøj, som er den gule gård på Overvejen, hvor Børnehuset Nøddehøj ligger placeret bagved på det, der var gårdens tidligere markjord. Skolen havde rejsegilde den 13. januar 1966. Det havde taget seks år at nå så langt. Inden da var det bl.a. nødvendigt at godkende jorden, tegninger skulle godkendes og der skulle forhandles med undervisningsministeriet. Det blev dog en kendsgerning at skoleelever fra de gamle skoler kunne starte på Bøgehøjskolen i skoleåret 1966/67.

Hedelund Madsen der var lærer i Sdr. Nærå blev Bøgehøjskolens første inspektør (det vi i dag kalder skoleleder). Han var på posten indtil sin død i 1981, hvor Jørgen Nielsen overtog, og efter ham var det Jan Hermannsen der var leder, indtil Flemming Mortensen blev skoleleder i 2003, hvilket han stadig er i dag.

Sidenhen er skolen blev renoveret og moderniseret et par gange. Bl.a. er det tidligere omklædningsrum blevet til depot for pedellerne og opbevaringsrum til gymnastikredskaber. Nye omklædningsrum blev lavet i 2002/2003, hvor der før i tiden kun var toiletter, som lå ud til skolegården.

Broskolen afd. Bøgehøj

Efter kommunesammenlægningen i 2007 ændrede skolen navn til Broskolen afd. Bøgehøj. I 2011 blev nye tilbygninger, efter udsættelse pga. byggefirmaets konkurs, taget i brug.

Aarslev Skole på Bystævnet 21 fotograferet omkring 1913.

Christian Nellemann Larsen afløste i 1922 lærer Nyholm.

bottom of page