top of page

SMEDJE: J.P. KJÆRHOLT

Stationsvej 120. Tak til Kate Kjærholt Schau, som har tilsendt informationerne og billederne.

Hans Jørgen Adamsen, der blev født i Korup den 18. marts 1826, kom til Sdr. Nærå omkring 1860. Her etablerede han sig som smed. I 1859 blev han gift med Trine Johansen (*1836 †1912) fra Ringe. H. J. Adamsen døde i 1914. Han var ved sin død ”Alderdomsunderstøttet Enkemand”, hvilket sandsynligvis betyder at hans søn, Jørgen Peder Kjærholt (*1870 †1940), havde overtaget smedjen nogle år forinden.

Dette underbygges af, at der umiddelbart efter år 1900, med Fraugde Plovfabrik som forbillede, blev igangsat (sving)plovproduktion rundt omkring på Fyn. Heriblandt hos J. P. Kjærholt. Om svingplovsproduktionen blev en succes for Kjærholt vides ikke, men ikke alle fynske plovproducenter havde succes*.

J. P. Kjærholt fik 11 børn, men syv af dem døde inden de blev voksne. Tre af dem af difteris. Da J. P. Kjærholt døde som 69-årig i 1940, indrykkede hans kone denne annonce i Fyns Social-Demokrat:
 

Min kære Mand, Smedemester
J. P. Kjærholt,
døde i Gaar.
Sdr. Næraa, d. 17. August 1940.
Paa Familiens Vegne:
Ulrikka Kjærholt.
Begravelsen foregaar fra Sønder Næraa Kirke Torsdag den 22. ds. Kl. 2.

*) Kilde: http://www.fynhistorie.dk/node/8509

J.P. Kjærholt i sin smedje.

bottom of page